revue právem opomíjených

Martin Kašpar

Strach

22. června 2017 v 12:41 | Martin Kašpar
Kapku po kapce...
Vločku po vločce...
Kousek po kousku...

mizí mé představy v MLZE mlhoucí (husté a zlé)
Ztráta pevné půdy pod nohama
Nezacelitelná trhlina v systému co jsem si tak R Á D po večerech B U D O V A L . . .
Změna (a velikánská touha)
A hryzavě kousavý ohnivě pálící hořce nechutný S T R A C H!

Strach ze sebe sama ("Jsem to vůbec já?")
Strach z ostatních ("Nejsi!")
Strach ze všeho (a ze smrti)

Teď už slyším ssskřřřípavě křřřaplavý zvuk brrrousssku a kosssy... (možná jde k sousedovi)

Jaro

22. června 2017 v 12:41 | Martin Kašpar
Je jaro!
Co se to stalo?
Dítě se bálo a už se nebojí, teď je mu málo, že nemá obojí!
Chtělo by lyžovat, k tomu se koupat, na jaře není sníh, v zimě to nejde!

Svítá

22. června 2017 v 12:40 | Martin Kašpar
Svítá a chudákům na Kamčatce začla noc.

Hrobník

22. června 2017 v 12:39 | Martin Kašpar
tam
tam za plotem
tam za plotem na hřbitově
tam za plotem na hřbitově v prachu
tam za plotem na hřbitově v prachu z popela

...

hrobníkův budík zněl neurčitě
trošku jak umíráček
ale jenom trošku

tam
tam za plotem
tam za plotem na hřbitově
tam za plotem na hřbitově v prachu
tam za plotem na hřbitově v prachu z popela

ležel mrtvý hrobník
asi zaspal nebo co

Konvzervace

22. června 2017 v 12:39 | Martin Kašpar
Na běžícím pásu
vržen do
plechu
se třepal
PES

Fysis

22. června 2017 v 12:38 | Martin Kašpar
Hledíme v nedohledno
upíráme zraky za hranice našeho dohledu
natahujeme naše lačné krky
láčné po poznání řádu
který však všichni svým způsobem postrádáme
nahradit ho skříní pod kterou se
marně schovává již týden starý umrlec

Běžíme v nedoběhno
nepočítaně kroků a roků
nejsme věční
nesmiřitelnost nám však nedovolí zemřít

Kolikrát?
 
 

Reklama